Sprzęt dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nowego Wiśnicza przekazała profesjonalną motopompę z osprzętem strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu.
Zakup był możliwy dzięki pozyskanym środkom finansowym przez Gminę Nowy Wiśnicz z Ministerstwa Sprawiedliwości. Na realizacje tego zadania wydatkowano kwotę 15
tyś. zł, z których aż 14 850 zł pochodzi z otrzymanej dotacji.
Doposażenie jednostki OSP w nowoczesny sprzęt nie tylko zwiększy ogólną wartość bojową jednostki, ale także pozwoli na szybszą i bardziej profesjonalną pomoc udzielaną osobom pokrzywdzonym.
„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

logo

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl