Pomoc w ramach Programu ”Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”.

Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach Programu ”Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.
Celem usług świadczonych w ramach opieki wytchnieniowej jest odciążenie opiekunów by mogli zyskać czas na odpoczynek, regenerację sił czy załatwienie niezbędnych spraw.
Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa–edycja-2021-dla-samorzadow2
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z MOPS w Nowym Wiśniczu tel. 14 61 283 07

Program "Opieka wytchnieniowa-edycja 2021"