Kolejna jednostka OSP z terenu gminy Nowy Wiśnicz włączona do KSRG

Pragniemy poinformować, że z dniem 11 listopada 2020 roku Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniczu Małym została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Do KSRG z terenu gminy Nowy Wiśnicz należy już jednostka OSP Nowy Wiśnicz i OSP Królówka.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.
Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:
-gaszenie pożarów,
-likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
-ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
-ratownictwo techniczne,
-ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).
System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.
Druhom z OSP życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz nieustającej opieki Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi, będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.