Zakończono modernizację boiska sportowego w Kobylu

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła modernizację boiska sportowego w miejscowości Kobyle. Zakres wykonanych prac objął m.in.:
– wykonanie instalacji monitoringu
– wykonanie utwardzenia terenu na powierzchni 38,25 m²
– wykonanie altany drewnianej o powierzchni 32 m²
– zamontowanie piłkochwytów o wys. 6 m
– zamontowanie 2 szt. bramek tulejowanych aluminiowych
– dostarczenie 2 szt. bramek przenośnych aluminiowych
– zamontowanie 5 szt. koszy na śmieci
Zakupiony został również wielofunkcyjny traktor do utrzymania nawierzchni boiska za kwotę 21 800,00 oraz obrzeża i kruszywo do utwardzenia terenu (budowy parkingu) przy boisku sportowym w ramach BO. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ok. 148 440,00 zł, w tym środki pozyskane na ten cel w wysokości 80 240 zł w ramach programu “Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”.
Dzięki współpracy mieszkańców wykonano również modernizację nawierzchni trawiastej boiska treningowego oraz wiele innych prac. Za społeczne zaangażowanie dziękujemy wszystkim, a wśród nich Panom:
– Rafał Wójs, Krzysztof Wójs oraz Kazimierz Wójs za udostępnienie sprzętu do wybierania oraz wywozu ziemi: koparka, 2 wozidła i walec do zagęszczania kruszywa
– Mariusz Gut, Jarosław Gut oraz Zdzisław Czoch – obsługa maszyn,
– Dariusz Gicala,  Konrad Gicala, Wiesław Bakalarza, Stanisław Wąs, Mateusz Kaczmarczyk, Miłosz Golemiec – pomoc w układaniu obrzeży,
– Mateusz Wojewoda – pomoc w plantowaniu ziemi,
– Stanisław Duśko – walcowanie,
– firmie NOVUM p. Krzysztofa Wójsa za użyczenie sprzętu budowlanego oraz związany z tym wkład finansowy,
– Krzysztof Papuga – obsługa koparki,
– Sławomir Golemiec – obsługa walca.
Podziękowania kierujemy również w stronę Klubu Sportowego Czarni Kobyle.