Remonty w budynku remizy OSP Nowy Wiśnicz

W budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Wiśniczu przeprowadzono remont polegający na wykonaniu nowych wylewek betonowych w garażach. Koszt prac remontowych wyniósł 54 000,00 zł, a środki na ten cel pochodziły z Budżetu Obywatelskiego Nowego Wiśnicza w kwocie 26 000,00 zł oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 28 000,00 zł.