Kolejny sukces gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na sprzęt komputerowy dla naszych szkół

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała kolejne dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych.
Sprzęt ten przeznaczony jest dla szkół w celu ich transformacji cyfrowej oraz wprowadzenia nauczania metodą STEM. Podejście STEM polega na położeniu szczególnego nacisku w edukacji szkolnej na takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka oraz zwiększenie praktycznego wymiaru zdobywanych umiejętności. Wiąże się z rozwijaniem zdolności współpracy i rozwiązywania problemów oraz umiejętności manualnych. Zadanie zrealizowane zostanie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej (MTA) – Pakiet Edukacyjny. Są to działania będące częścią kompleksowej strategii władz Małopolski, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii COVID-19 i jednocześnie stanowiące bezpośrednią odpowiedź na obecne wyzwania oświaty w zakresie pomocy uczniom, dyrektorom i nauczycielom.
W ramach dofinansowania w kwocie 74 999,80 zł zostaną zakupione komputery typu ALL in ONE, laptopy, tablety, oprogramowania oraz inne niezbędne urządzenia peryferyjne i akcesoria umożliwiające pracę zdalną.
Jest to już trzecie 100% dofinansowanie na sprzęt komputerowy – łącznie udało się pozyskać prawie 250 tys. zł.