Budowa ścieżki w Kobylu

Mieszkańcy Kobyla przy finansowym wsparciu Gminy Nowy Wiśnicz zakończyli prace przy budowie ścieżki łączącej stadion sportowy z siłownią sportowo-rekreacyjną i placem zabaw przy kościele. Dojście pieszych o długości ok. 600 m przebiega wzdłuż potoku Leksandrówka i zostało utwardzone kruszywem oraz filcem drogowym. Środki finansowe na zakup materiałów potrzebnych do wykonania przejścia pochodziły z budżetu gminy.
Budowa ścieżki była możliwa dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. W wykonywanie prac włączyli się druhowie OSP Kobyle, członkowie KGW Kobylanki oraz liczni mieszkańcy Kobyla.
Podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Kołodziejczykowi za bezpłatne udostępnienie koparek, ładowarki i zagęszczarki, transport: dostarczanie i odbiór maszyn budowlanych, jak również związany z tymi pracami wkład finansowy. Podziękowania kierujemy również w stronę następujących Panów:
Janusz Biernat – praca ciągnikiem oraz ładowaczem TUR,
Władysław Bernady, Henryk Gajewski – prace transportowe ciągnikami,
Tomasz Kokoszka – prace ciągnikiem i obsługa sprzętu, koparek,
Grzegorz Kaczmarczyk – obsługa koparki,
Andrzej Cholewa – bezpłatne przekazanie słupów elektrycznych,
Sławomir Golemiec – obsługa walca,
Kazimierz Wójs – bezpłatne przekazanie barier metalowych,
Krzysztof Papuga – obsługa koparki,
Ks. Stanisław Kuczaj – przekazanie obrzeży betonowych,
oraz dla firmy Dom-Bruk za przekazanie przyczółków betonowych.
Słowa wdzięczności należą się także wszystkim współpracującym podczas budowy ścieżki, a wśród nich:
Paweł Cholewa, Patryk Panna, Piotr Kokoszka, Maciej Poznański, Zbigniew Kolarz, Władysław Cholewa, Stanisław Radzięta, Dariusz Janas, Konrad Gicala, Sławomir Pytka, Kazimierz Kargul, Filip Frankowicz, Szymon Frankowicz, Mieczysław Grabiec, Tadeusz Lasota, Krzysztof Kokoszka, Sebastian Dubiel, Radosław Brzegowy, Piotr Kargul, Paweł Kalita, Wiktor Duda,
oraz panie:
Renata Kokoszka, Jolanta Lasota, Krystyna Biernat.
Dziękujemy również Sołtys Kobyla – Pani Małgorzacie Grabiec oraz Radnemu Kobyla – Panu Janowi Gaździe za wsparcie i koordynację prac.