“Mikro Firma za rogiem 2021”-przedłużono termin zgłoszeń

Dobra wiadomość dla wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zdążyli zgłosić swojego kandydata do Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021″ – termin został przedłużony do 27 listopada 2020 r. !

Równocześnie ze zmianą terminu na składanie zgłoszeń, zmieniony został termin II etapu Plebiscytu. Głosowanie internetowe potrwa od 7 do 31 grudnia 2020 r.

Do udziału w Plebiscycie należy zgłaszać przedsiębiorców:

* zatrudniających mniej niż 10 pracowników,
* posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce,
* charakteryzujących się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów:

* wybierz przedsiębiorcę działającego na terenie województwa małopolskiego np. sprzedawcę, rękodzielnika, cukiernika, artystę, osobę lub firmę, z której pracy skorzystałeś lub korzystasz i której usługi możesz polecić,
* napisz kilka zdań o firmie i dlaczego typujesz ją do udziału w Plebiscycie,
* zrób trzy zdjęcia firmy – za zgodą przedsiębiorcy, służące do jej prezentacji,
* weź udział w głosowaniu,
* sprawdzaj informacje na stronie <https://wupkrakow.praca.gov.pl/> Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Zgłoszenia kandydatów mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy.
Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik do regulaminu plebiscytu.
Formularz dostępny jest również w najnowszym Biuletynie WUP w Krakowie -“Pracuj w Małopolsce”.
Do zgłoszenia należy dołączyć trzy zdjęcia, będące prezentacją firmy w głosowaniu. Zdjęcia zgłaszający może wykonać samodzielnie, np. telefonem, oczywiście za zgodą zgłaszanego.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: promocja@wup-krakow.pl w tytule wiadomości wpisując: Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021″ lub listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie – Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021″.
Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu plebiscytu, oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik nr 3 regulaminu plebiscytu. Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: promocja@wup-krakow.pl  z podaniem informacji o kandydacie.

Nagrodą dla zwycięzcy Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021″ będzie statuetka oraz prawo do używania tytułu „Laureat Plebiscytu Mikro Firma za rogiem 2021″.

Plebiscyt odbywa się w ramach Konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021″. Organizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.