Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała remonty odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Roboty budowlane zrealizowano w ramach zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz”, część I „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”.

Na drogach zostały wykonane podbudowy z kruszyw, nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz obsypane pobocza. Prace realizowano w miejscowościach:

 1. Połom Duży dz. nr 226/1 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 85 mb.
 2. Stary Wiśnicz dz. nr 1734 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 180 mb.
 3. Kopaliny dz. nr 37 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 40 mb.
 4. Olchawa dz. nr 48 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 180 mb.
 5. Leksandrowa dz. nr 283/2 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 70 mb.
 6. Chronów dz. nr 164 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 79 mb.
 7. Muchówka dz. nr 671 – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 45 mb.
 8. Łomna dz. nr 420 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 90 mb.
 9. Królówka dz. nr 1109 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 360 mb.
 10. Kobyle dz. nr 1397 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 120 mb.
 11. Wiśnicz Mały dz. nr 425 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 90 mb.

Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę 165 706,85 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 73 457,00 zł.

Logo-Małopolska