Informacje dotyczące obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z nowymi zakażeniami  wirusem SARS_Cov-2 na terenie naszego kraju, a w szczególności województwa małopolskiego i powiatu bocheńskiego oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, zalecamy ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim do niezbędnego minimum. Prosimy aby sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu były załatwiane:

– telefonicznie, sekretariat tel. 14 685 09 10
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@nowywisnicz.pl
– lub platformy E-puap,
– korzystając ze skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy bezpośrednio przez merytorycznego pracownika Urzędu danego referatu prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty w celu ułatwienia i przyspieszenia czasu bezpośredniej obsługi.  KONTAKT

W celu ograniczenia wizyt w Urzędzie zalecamy również aby wszelkie płatności dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Informacje dotyczące wysokości opłat można uzyskać telefonicznie bądź przez Portal Interesanta.

Na poniższe konto można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatków i opłat lokalnych /poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

BSR o/NW 57 8589 0006 0230 0610 0039 0086
Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłaty proszę dokonywać na poniższe konto:

BSR o/NW 57 8589 0006 0230 0610 0039 0183

Kasa w urzędzie obecnie pozostaje czynna w następujących godzinach:

  • poniedziałek 8.00-14.00
  • wtorek-piątek 7.00-14.00

z przerwą na dezynfekcję 10.00-10.30.

Pamiętajmy o konieczności przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.

Do Urzędu można wejść tylko i wyłącznie w maseczce. Uprasza się stosowanie rękawiczek, a po wejściu do budynku prosimy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym znajdującym się bezpośrednio przy drzwiach. Prosimy także o zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m.

W sytuacji kiedy ilość klientów załatwiających sprawy bieżące będzie w korytarzu Urzędu nadmierna, prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na wejście do budynku na zewnątrz. W tym zakresie proszę stosować się bezwzględnie do zaleceń pracownika bezpośrednio obsługującego Punkt Obsługi Interesanta, znajdującego się na parterze budynku.

Apelujemy zatem aby w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, zachować wzmożoną czujność, ostrożność i rozwagę.