Dzień Edukacji Narodowej

“Zacną rzeczą jest uczyć, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

Mark Twain

Szanowni Dyrektorzy,

Szanowne Grono Pedagogiczne i Pracownicy Oświaty

W dniu dzisiejszym świętujemy powstanie Komisji Edukacji Narodowej utworzonej w roku 1773 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego .

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, inaczej nazywany Dniem Nauczyciela i jest szczególną okazją do złożenia życzeń Dyrektorom, Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

Z tej okazji składam serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, realizacji obranych celów oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Gratuluję sukcesów i osiągnięć Waszych uczniów, które są wynikiem wspólnej pracy i podejmowanych wyzwań. Dziękuję za codzienny trud pięknej pracy w roli nauczyciela i wychowawcy, szczególnie w czasie obecnej sytuacji zagrożenia covid-19, wymagającej dodatkowego zaangażowania z Waszej strony.

Burmistrz Nowego Wiśnicza

Małgorzata Więckowska