Remont kapliczki w Leksandrowej

W dniu 9 października br. nastąpił odbiór prac konserwatorsko-restauratorskich przy słupowej drewnianej kapliczce z rzeźbą stiukową św. Anny Samotrzeciej z 1863r. znajdującej się w miejscowości Leksandrowa. Prace polegały m.in. na demontażu kapliczki i wykonaniu nowego fundamentu z metalowym stelażem, kompleksowym oczyszczeniu drewna, odtworzeniu tekstu inskrypcji, oczyszczeniu i pomalowaniu zadaszenia, uzupełnieniu brakujących schodów, (te które się zachowały osadzono na suchym betonie i wypoziomowano) oraz uporządkowaniu terenu wokół kapliczki.
Prace te zostały odebrane bez zastrzeżeń. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 19 500,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł została sfinansowana ze środków Województwa Małopolskiego ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2020.
Gmina Nowy Wiśnicz od kilkunastu lat remontuje kapliczki. Obiekty te współtworzą nasz krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.
Poniżej przedstawiamy efekty remontu.

Kapliczka przed remontem:

Kapliczka po remoncie: