Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących programu współpracy z OPP

Publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Download (PDF, 341KB)