Zakup nowości wydawniczych do biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu już po raz kolejny została beneficjentem wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych biblioteka  rozpoczęła już od października b.r.
Po opracowaniu zakupionych książek, a następnie opatrzeniu klauzulą „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” woluminy będą przekazane dla użytkowników biblioteki.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w roku 2020r. pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5 380 zł.