„Mała książka – Wielki człowiek”

„Mała książka – Wielki  człowiek” to projekt Instytutu Książki mający na celu rozpowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych czytelników. W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu i jej filie w Starym Wiśniczu i Królówce przystąpiły do tego projektu po raz pierwszy.

Projekt obejmuje dzieci rocznika 2014- 2017.  Myślą przewodnia tej akcji jest wspólne  z rodzicami wypożyczanie i czytanie książek, wybranych przez młodego czytelnika. Ma ona na celu nie tylko upowszechnianie czytelnictwa ale również zacieśnianie więzi rodzinnych, a co za tym idzie nabieranie nawyku do czytania książek przez całe życie.

Jako regulamin przedstawiamy Informacje dla rodziców „Jak przystąpić do projektu”.

Bibliotekarze będą informować o projekcie zarówno w bibliotece jak i poprzez plakaty w szkole i przedszkolach.