Zamek w Wiśniczu – kolejny fragment fortyfikacji uratowany

Na wiśnickim zamku zakończyły się prace konserwatorskie przy kolejnym fragmencie murów Bastionu wschodniego. Były one kontynuacją konserwacji i odbudowy muru od strony południowej bastionu, które przeprowadzono w zeszłym roku.
Na tegoroczne działania Muzeum Ziemi Wiśnickiej pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 40 tys. złotych, co stanowi 99,70% wartości prac.
W przyszłym roku planowana jest dalsza rekonstrukcja murów, aby docelowo Bastion wschodni można było udostępnić dla zwiedzających.

Przed rekonstrukcją:

Po rekonstrukcji: