DOBRY START – czy złożyłeś już wniosek?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane do składania wniosków o świadczenie Dobry Start. Prosimy nie odkładać tego na później.
Osoby, które pobrały wnioski w formie papierowej proszone są o ich niezwłoczne wypełnienie i wrzucenie do skrzynki znajdującej się w korytarzu szkoły ul. Kościelna 2 lub złożenie wniosku za pomocą:
• bankowości elektronicznej;
• portalu empatia.mrpips.gov.pl;
• portalu PUE ZUS.