Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace przy budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Kobylu, Leksandrowej, Łomnej oraz Starym Wiśniczu.

W pierwszej z wymienionych miejscowości przy drodze powiatowej nr 2078K powstało 320,3 m sieci wraz z 5 szt. słupów z punktami oświetleniowymi oraz 1 słup przelotowy.

W Leksandrowej (I etap) wzdłuż drogi wewnętrznej dz.nr 138/1 powstało 134 m sieci wraz z 3 słupami z oświetleniem.

Natomiast w Łomnej wzdłuż drogi gminnej nr 580875K w ramach I etapu prac zamontowano 7 słupów z punktami świetlnymi oraz 268 m sieci.

W Starym Wiśniczu prace prowadzone były na Podgródku gdzie w związku z realizacją I etapu wybudowana została sieć na odcinku 94 m wraz z 2 słupami z punktami oświetleniowymi oraz Krzywdówka (etap I) odpowiednio 150 m sieci wraz z 3 słupami z oświetleniem.

Łączny koszt rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego to blisko 125 000,00 zł, środki pochodzą z budżetu gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi Kobyle, Leksandrowa, Łomna i Stary Wiśnicz.