Oferta pracy

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu poszukuje osoby do utrzymania zieleni i czystości na terenie parku 400-lecia u podnóża wiśnickiego zamku oraz terenów zielonych w centrum miasta Nowy Wiśnicz.
Wymagania niezbędne:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Dyspozycyjność.
3. Zaangażowanie, sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
4. Wysoka kultura osobista.
5. Prawo jazdy kat. B.
Zakres obowiązków:
1. Dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie parku oraz w centrum miasta.
2. Opróżnianie koszy na śmieci.
3. Pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów.
4. Utrzymanie trawników.
5. Pielęgnacja rabat kwiatowych.
6. Bieżące czyszczenie, plewienie chodników i ścieżek.
7. Grabienie liści.
8. Dbałość o czystość i bieżąca konserwacja urządzeń małej architektury w parku.
9. Inne zlecone prace porządkowe związane z utrzymaniem porządku i czystości.
Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 9 września 2020 r. do godz. 15:00 na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
Forma zatrudnienia do uzgodnienia.