Laptopy dla uczniów szkół podstawowych z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Komputery będą przeznaczone dla rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach projektu zakupiono 42 komplety laptopów z oprogramowaniem wraz ze słuchawkami i bezprzewodową myszą. Zestawy komputerowe zostały oficjalnie przekazane na ręce dyrektorów placówek przez Zastępcę Burmistrz Nowego Wiśnicza Reginę Wielgus.
Jest to już drugi projekt, w którym Gmina pozyskała dofinansowanie na laptopy dla uczniów szkół podstawowych. Łącznie zakupiono 89 kompletów laptopów z oprogramowaniem, słuchawkami i myszami bezprzewodowymi na łączną kwotę 160 630,69 zł.

loga