Instrukcje wypełniania wniosków o świadczenie Dobry Start oraz zasiłek rodzinny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu w celu sprawniejszej obsługi klientów Działu Świadczeń Rodzinnych udostępnił na stronie internetowej jednostki (http://mops-wisnicz.pl/?p=766) szczegółowe instrukcje wypełnienia wniosków o świadczenie Dobry Start oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Przed wypełnieniem wniosków o ww. świadczenia prosimy o zapoznanie się z załączoną instrukcją.