Ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zamieszczamy ogłoszenie Burmistrza Nowego Wiśnicza o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pn. „Wakacyjne kino plenerowe”.

Download (PDF, 246KB)

Download (PDF, 1.98MB)