Formy wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników działających na terenie Małopolski

Szanowni Państwo, informujemy o dostępnych aktualnie formach wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników działających na terenie Małopolski.
1. Bony dla samozatrudnionych – bezzwrotne bony do 9 tys. zł – więcej informacji na stronie:
2. Bezprocentowe i niskoprocentowe pożyczki w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – więcej informacji na stronie:
3. Projekt “Wiek nowych możliwości” – więcej informacji na stronie: