Nowy chodnik w Muchówce

W ostatnim czasie zakończona została budowa chodnika w Muchówce. Nowy odcinek ciągu pieszego, w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Powstał on w ramach zadania pn. “Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 966 w m. Muchówka (DW 966 Wieliczka-Tymowa odc. 180 km 3+717 ÷ 4+150 (strona lewa) w miejscowości Muchówka”.
Łączna długość chodnika to około 460 mb. Wartość robót związanych z realizacją zadania opiewa na kwotę blisko 843 tys. zł. Inwestycja dofinansowana została w 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.