Dożynki Powiatowe – Konkurs na najpięknieszy wieniec dożynkowy

Starostwo Powiatowe w Bochni wspólnie z parafią pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni zaprasza  do udziału w Dożynkach Powiatowych, które odbędą się 16 sierpnia br.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 na Pl. gen. Okulickiego, gdzie zostanie sformowany korowód dożynkowy, który przejdzie do Bazyliki św. Mikołaja na mszę św. dziękczynną za tegoroczne plony. Po mszy na Placu Sanktuaryjnym zostanie przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Zapraszamy do udziału koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa, gminy, parafie, stowarzyszenia z terenu powiatu bocheńskiego. Wszyscy chętni do udziału w konkursie proszeni są o przesłanie zgłoszeń w terminie do 10 sierpnia, zgodnie z załączonym regulaminem konkursu.

Komisja konkursowa, powołana przez Starostę Bocheńskiego, dokona oceny zgłoszonych wieńców i wyłoni najpiękniejsze. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne, za zdobycie I miejsca – 1200 złotych, II miejsca – 800 zł i III miejsca – 600 zł. Komisja może przyznać również wyróżnienia.

Regulamin konkursu