III nabór do projektu “MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił naboru do Projektu “Małopolska Niania 2.0”  dotyczącego możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodziców dzieci w wieku do lat 3.Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.
Szczegółowe informacje oraz  wersja dokumentów dla osób słabowidzących zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce “Małopolska Niania 2.0” – Aktualności

Regulamin III naboru_czerwiec

Pismo ROPS

Załącznik nr 1-wzór wniosku-pdf

Załącznik nr 1- wzór wniosku -doc

Załącznik nr 2-lista gmin

Załącznik nr 3- wzór promesy

Załącznik nr 4-wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 5-wzór umowy uaktywniającej-pdf

Załącznik nr 5-wzór umowy uaktywniającej-doc

Załącznik nr 6-wzór rezygnacji

Download (PDF, 4.64MB)