Ważne! Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Królówka, Muchówka, Połom Duży

Przypominamy mieszkańcom miejscowości Królówka, Muchówka, Połom Duży, że jeszcze tylko do 17.07.2020 r. trwa wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Można zapoznać się z operatem w godz. od 8.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Na ten temat pisaliśmy już wcześniej.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na klasyfikację gruntów, głównie terenów zabudowanych mieszkaniowych.