Informacja o projekcie „Znajdź́ Pomoc – Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego”

Fundacja Znajdź Pomoc w partnerstwie CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT zaprasza do nowoutworzonego Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych na terenie powiatu bocheńskiego.

Jesteś opiekunem nieformalnym osoby niesamodzielnej*

lub jesteś osobą niesamodzielną**??

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!

W ramach projektu oferujemy:

  1. Wsparcie “menagera opieki”- lokalnego koordynatora opieki

  2. Konsultacje indywidualne z psychologiem/prawnikiem/pedagogiem/rehabilitantem.

  3. Kursy opieki nad osobą zależną.

  4. Warsztaty dotyczące obsługi platformy – opiekunowie osób zależnych przejdą szkolenia z zakresu funkcjonowania platformy poświęconej opiekunom nieformalnym/faktycznym osób niesamodzielnych i opiece, integrujących dostępne informacje.

  5. Grupy wsparcia.

  6. Treningi psychospołeczne dla opiekunów.

  7. Opiekuna osoby zależnej.

  8. Asystenta osoby niepełnosprawnej.

  9. Turnusy wytchnieniowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Szczegóły pod nr tel. 662 598 232

e-mail: opiekun@znajdzpomoc.pl

Biuro projektu: ul. Partyzantów 23, 32-700 Bochnia

* Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny, sąsiad. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego należy traktować tożsamo. Osoby, które pobierają zasiłki z tytułu opieki nad osobami zależnymi spełniają definicje opiekuna faktycznego. Wsparcie przyznane osobie niesamodzielnej np. dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny, nie stanowi wynagrodzenia dla opiekuna.

** osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Jest to osoba, u której z powodu naruszenia funkcji organizmu stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność długotrwałego albo stałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.