Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego 2020

Przypominamy, że do środy 8 lipca 2020r. można zgłosić kandydaturę na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego 2020. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” . Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

O szczegółach pisaliśmy tutaj:

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego 2020