MOPS – TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Publikujemy informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu dotyczące terminów składania wniosków o  świadczenia 500 Plus, Dobry Start oraz zasiłków rodzinnych. 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu informuje, że:

 • obecny okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021 r.

 • do 31.05.2021 r. zostało ustalone prawo do świadczenia 500+ i nie należy składać nowych wniosków.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

 • od 1 lutego 2021 r. – tylko droga elektroniczną

 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną.

INFORMACJA – DOBRY START

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START należy składać:

 • od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. tylko drogą elektroniczną;
 • od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r. drogą elektroniczną i papierową.

Pobieranie wniosków:

Składanie wniosków:

 • drogą elektroniczną;
 • wrzucając do skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościelna 2;
 • osobiście od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 7.00 do 14.30; czwartek jest dniem wewnętrznym – nie obsługujemy stron.

INFORMACJA – ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego należy składać:

 • od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. tylko drogą elektroniczną;
 • od 01.08.2020 r. droga papierową i elektroniczną.

Pobieranie wniosków:

 • od dnia 27.07.2020 r. z siedziby MOPS ul. Kościelna 2
 • strona internetowa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Składanie wniosków:

 • drogą elektroniczną
 • wrzucając do skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościelna 2.
 • osobiście od poniedziałku do środy oraz w piątki w godzinach od 7.00 do 14.30; czwartek jest dniem wewnętrznym – nie obsługujemy stron.

Uwaga!

Składając wniosek osobiście należy zachować dystans od innych osób. Osoby będą przyjmowane pojedynczo. Wchodząc do budynku należy obowiązkowo:

– zasłonić usta i nos

– zdezynfekować ręce.

Prosimy o ograniczenie wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum (wniosek należy przynieść wypełniony i podpisany. W celu uniknięcia kolejek, a także dla wspólnego bezpieczeństwa nie będzie możliwości wypełniania wniosku na miejscu).

Ponadto składając wniosek o zasiłek rodzinny w przypadku zmian np. w zatrudnieniu należy do wniosku dołączyć kopię pitów za 2019 r., świadectw pracy (należy przynieść kopię dokumentów, a oryginały okazać do wglądu).

Ponadto osoby, które mają ustalone prawo do alimentów, orzeczony rozwód, separację proszone są o dostarczenie wyroków potwierdzających ten fakt w celu aktualizacji danych będących w posiadaniu tut. MOPS.