Dofinansowanie w ramach konkursu „Zdalna Szkoła+”

W drugim konkursie „Zdalna Szkoła+” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gminie Nowy Wiśnicz udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 105 000 zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Komputery będą przeznaczone dla rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla uczniów z Gminy Nowy Wiśnicz. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na zakup sprzętu. Zachęcamy do składania ofert.

https://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza,a,1786921,zakup-laptopow-wraz-z-oprogramowaniem-w-ramach-projektu-zdalna-szkola.html