Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BOCHEŃSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi również edukację prawną. Poniżej zamieszczamy 5 e-poradników. Informatory dotyczą tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a mianowicie:

Zasady dziedziczenia

Zasady zawierania umów

Jak sobie radzić z pismami urzędowymi

Aspekty prawa własności

Długi, zobowiązania finansowe, upadłość

Publikujemy także link do spotu promocyjnego zachęcający do korzystania ze świadczeń.

LINK DO FILMIKU:

– publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA

– publikacja na tematycznym profilu na Facebooku: www.fb.com/pomocprawna.sursumcorda/videos/268888730859004/?t=51

Ponadto publikujemy linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk
ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie – wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu – https://bip.malopolska.pl/spbochnia,m,286020,bezplatne-porady-prawne.html