Budżet Obywatelski w Gminie Nowy Wiśnicz

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na rok 2021 w terminie od 6 do 24 lipca br. mieszkańcy gminy będą mogli składać propozycję projektów zadań do realizacji w przyszłym roku w ramach budżetu partypacyjnego. W tym roku pula środków planowanych do ujęcia w projekcie budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 500 000 zł. Podobnie jak w latach poprzednich środki te zostały podzielone proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach i trybie przeprowadzania budżetu obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz”.

W związku z podjętą przez radnych w maju br. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego poniżej publikujemy ujednolicony tekst obowiązujących zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego w gminie Nowy Wiśnicz:

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ

Podział środków na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa sołectwa/osiedla

Kwota

1.

Osiedle Nowy Wiśnicz

96 814 zł

2.

Sołectwo Chronów

16 142 zł

3.

Sołectwo Kobyle

48 496 zł

4.

Sołectwo Kopaliny

21 202 zł

5.

Sołectwo Królówka

77 715 zł

6.

Sołectwo Leksandrowa

30 110 zł

7.

Sołectwo Łomna

19 349 zł

8.

Sołectwo Muchówka

37 806 zł

9.

Sołectwo Olchawa

23 660 zł

10.

Sołectwo Połom Duży

21 843 zł

11.

Sołectwo Stary Wiśnicz

85 804 zł

12.

Sołectwo Wiśnicz Mały

21 059 zł

Harmonogram działań na rok 2020 przedstawia się następująco:

Lp.

ETAP

TERMIN

1.

Akcja edukacyjno – informacyjna

1.07 – 21.10.2020 r.

2.

Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

6.07 – 24.07.2020 r.

3.

Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów

27.07-31.08.2020 r.

4.

Publikacja dopuszczonych do głosowania projektów

do 7.09.2020 r.

5.

Upowszechnianie projektów i ich prezentacja

7.09-25.09.2020 r.

6.

Głosowanie mieszkańców na projekty

9.09-25.09.2020 r.

7.

Weryfikacja głosów

do 16.10.2020 r.

8.

Ogłoszenie projektów do realizacji w 2021 roku

do 21.10.2020 r.

Propozycje projektów należy złożyć na formularzu, który można uzyskać:

– w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu,

– za pośrednictwem strony www.bo.nowywisnicz.pl

W celu prawidłowego złożenia propozycji zadania, pracownicy Urzędu Miejskiego świadczą pomoc w przygotowaniu i poprawnej wycenie projektów. W tym celu prosimy o kontakt następującymi referatami:

Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania, tel. 14 685 09 27, 14 685 09 24

Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, tel. 14 685 09 31

Wszelkie zapytania można kierować również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bo@nowywisnicz.pl