Dofinansowanie na modernizację boiska sportowego w miejscowości Kobyle

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 80 240 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kobyle” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” na 2020 rok.
Planuje się wykonanie piłkochwytów o wysokości 6 m, altanę wypoczynkową wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej betonowej, a na budynku szatni zostanie wykonany monitoring terenu boiska. Ponadto w ramach zdania zostaną zamontowane nowe bramki do piłki nożnej oraz zakupiony wielofunkcyjny traktor do utrzymania nawierzchni boiska.
Koszt realizacji całego zadania oszacowano na kwotę około 150 000 zł.