“Bitwa o Wozy” akcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi akcję pn. “BITWA O WOZY”. Ta nietypowa akcja ma zachęcić do udziału w wyborach a tym samym stworzyć możliwość zdobycia przez jednostki OSP nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Trafią one do jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.