Rekrutacja uzupełniająca do Klubu Malucha „Wiśnicka Akademia Maluszka w Starym Wiśniczu„

Informujemy, iż od dnia 26.06.2020 do dnia 30.06.2020 do godziny 12:00 trwać będzie rekrutacja uzupełniająca do Klubu Malucha Wiśnicka Akademia Maluszka w miejscowości Stary Wiśnicz.
Rekrutacja uzupełniająca do Klubu Malucha dotyczy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Przy rekrutacji uzupełniającej do Klubu Malucha obowiązują kryteria i punkty rekrutacyjne zapisane w planie rekrutacji (plan rekrutacji dostępny jest na stronie Klubu – prosimy zapoznać się z warunkami przyjęcia). Rekrutacja uzupełniająca jest ogłaszana z uwagi na pojawienie się dwóch miejsc wolnych w klubie. Termin przyjęcia dzieci do klubu to 01.07.2020 roku. Opiekunowie zainteresowani przyjęciem dziecka do Klubu Malucha powinni złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, który znajduje się na stronie internetowej https://klubmalucha.org.pl/rekrutacja-dziecka. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu do klubu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich informacji udziela Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr telefonu: 14-685-09-26.

Projekt pn. „ Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego o numerze RPMP.08.05.00-12-0047/19”