Jubileusz 500-lecia kościoła w Starym Wiśniczu

W zeszłą niedzielę, w kościele pw. Św. Wojciecha w Starym Wiśniczu miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 500-lecia jego istnienia. Mszy św. przewodniczył bp Stanisław Salaterski, który wygłosił również homilię. Po mszy świętej zgromadzeni uczestniczyli w procesji eucharystycznej wokół kościoła. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nowy Wiśnicz. Obchodom towarzyszył występ Strażackiej Orkiestry Dętej ze Starego Wiśnicza.

Z rokiem 1520 wiąże się wspomnienie budowy kościoła w Starym Wiśniczu pod wezwaniem św. Wojciecha, który został ufundowany przez marszałka wielkiego koronnego, właściciela klucza wiśnickiego, Piotra Kmitę. Murowana fara wybudowana w stylu gotycko-renesansowym. W siedemnastowiecznym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w towarzystwie śś. Kingi i Wojciecha, namalowanym przez Jana Matejkę i Floriana Cynka w roku 1890 na zamówienie ówczesnego proboszcza księdza Wincentego Wąsikiewicza. Zachowała się też pamiątka po fundatorze kościoła – spiżowy dzwon z roku 1545, z jego herbem i inicjałami, który wbudowany został w mur okalający świątynię. Na uwagę zasługuje również kamienne, ścienne tabernakulum renesansowe, a także rzeźba św. Anny Samotrzeć.

Na pamiątkę 500-lecia istnienia kościoła posadzono dąb oraz poświęcono obelisk w miejscu, gdzie wg podania modlił się św. Wojciech zmierzając z Czech do Prus.

Z okazji jubileuszu ukazała się także publikacja Kazimierza Olchawy i ks. Jerzego Krzywdy „500 lat kościoła w Starym Wiśniczu /1520 – 2020/ i jego fundator Piotr Kmita” poświęcona świątyni, historii miejsca i regionu.