404. rocznica lokacji miasta Nowy Wiśnicz

W dniu dzisiejszym przypada 404. rocznica nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi.  8 czerwca 1616 r., za przyczyną Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego, zrodził się nowy organizm miejski. Król Zygmunt III Waza podpisując akt lokacyjny miasta, nadał mu liczne prawa i udogodnienia, jak prawo składu wina, miedzi i żelaza, które sprowadzano z Węgier, zwolnienie od ceł na terenie całej Rzeczypospolitej oraz prawo urządzania trzech dorocznych jarmarków.

Dla uczczenia tego wydarzenia przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, placówek oświatowych, instytucji kultury, Towarzystwa Miłośników Wiśnicza złożyli kwiaty przy pomniku założyciela i fundatora miasta Stanisława Lubomirskiego. Z tej okazji Burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzata Więckowska, prezes TMW Stanisław Domański, Ks. Proboszcz Krzysztof Wąchała oficjalnie otworzyli również  plenerową wystawę “Ziemia Wiśnicka w starej fotografii”, którą mieszkańcy i turyści odwiedzający gminę mogą oglądać do końca czerwca br.

W 2016 roku powrócono do tradycji organizacji jarmarków: w czerwcu – Jarmarku Rękodzieła, w sierpniu – Jarmarku Wiśnickie Specjały oraz w grudniu – Jarmarku Bożonarodzeniowego, które wpisały się już na stałe do kalendarza corocznych wydarzeń. Niestety ze względu na panującą epidemię w tym roku zawieszone zostały organizacje działań kulturalnych. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wiśnicki rynek zatętni jeszcze życiem przy okazji organizacji ww. jarmarków.