Sukces. Uczeń SP w Nowym Wiśniczu laureatem etapu wojewódzkiego konkursu historycznego

Tradycja – nasza pamięć o przeszłości – to jeden z fundamentów naszej tożsamości. Kultywujemy ją w rodzinach i w państwie, w społecznościach lokalnych i regionalnych oraz całej wspólnocie narodowej. Możemy przeczytać na stronie Organizatora i Ogólnopolskiego Koordynatora Konkursu – Mazowieckiego Kuratora Oświaty działającego w porozumieniu z właściwymi kuratorami oświaty i innymi podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną.
Z dużą radością informujemy, że Mateusz Salwa – uczeń klasy ósmej SP im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu – uzyskał tytuł laureata etapu wojewódzkiego XXV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z klas IV –VIII oraz uczniów branżowych szkół I stopnia szczególnie zainteresowanych historią wojskowości. Wiedza, którą należało opanować do każdego z etapów, była bardzo obszerna. Tematyka Konkursu obejmowała historię Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w latach 1887-1922 z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.
Mateusz zdążył przystąpić do pierwszych etapów ogólnopolskiego konkursu historycznego, zanim wybuchła pandemia, uzyskując wyśmienite wyniki! Nadesłane zaświadczenie Przez Kuratorium Oświaty w Krakowie bardzo nas ucieszyło. Kwalifikację najlepszych laureatów do IV etapu – ogólnopolskiego Konkursu przeprowadzi Komitet Organizacyjny Konkursu w porozumieniu z wojewódzkimi koordynatorami Konkursu. Termin ostatniego etapu Ogólnopolskiego nie jest znany w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
Sukces Mateusza wiąże się z tym, że jako laureat etapu wojewódzkiego starając się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji 2020. Można je zdobyć na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu ósmoklasisty, ocen na świadectwie i wyników w dodatkowych konkursach.
Mateuszowi należą się serdecznie gratulacje i najlepsze życzenia w osiąganiu sukcesów w przyszłej, wymarzonej szkole ponadpodstawowej!

Beata Wojtoń

Laureat konkursu dyplom