Plenerowa wystawa pn. „Ziemia wiśnicka w starej fotografii”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu przygotowuje plenerową wystawę pn. „Ziemia wiśnicka w starej fotografii”, którą mamy nadzieję udostępnić do oglądania w pierwszej połowie czerwca z okazji kolejnej rocznicy lokacji Nowego Wiśnicza, która miała miejsce 8 czerwca 1616 roku.

Dążeniem inicjatorów przygotowywanej ekspozycji, którą chcemy się z Państwem dzielić, jest próba odtworzenia i utrwalenia wiedzy o czasach naszej gminy utrwalonych na zdjęciach. Krajobraz, architektura oraz życie społeczne z przed kilkudziesięciu lat, którego niejednokrotnie byliśmy świadkami (wbrew temu co może się wydawać) szybko odchodzi w zapomnienie. Dlatego też ponawiamy apel i prośbę do Państwa o dzielenie się z nami tymi niezwykłymi historiami zapisanymi w starej fotografii rodzinnej, medalach, drobnych wysłużonych sprzętach z tzw. „duszą”, zapiskach i publikacjach, a także amatorskimi filmami wideo ukazującymi codzienne życie społeczności wiśnickiej gminy, którymi możemy uzupełnić wiedzę i zobrazować naszą lokalną historię. W miarę możliwości prosimy o przesyłanie materiałów w formie skanu, o kontakt e-mail lub telefoniczny z MOK.

Jednocześnie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu wyraża wdzięczność inicjatorom akcji, osobom udostępniającym dokumentację fotograficzną oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowywanie ekspozycji.

plakat akcji