Kolejna sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

W dniu wczorajszym tj. 29 kwietnia, po raz kolejny w systemie zdalnym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Szczególnie ważne, z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy, było jednogłośne podjęcie przez radnych uchwał związanych z funkcjonowaniem firm na terenie gminy.

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli tzw. tarcza antykryzysowa, wprowadziła nowe przepisy w zakresie podatku od nieruchomości. Zgodnie z nimi rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym radni rady miejskiej zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości, należnego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., od gruntów, budynków i budowli lub ich części wykorzystywanych przez przedsiębiorców wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej czasowo ograniczonej.

Ponadto w oparciu o ww. ustawę, radni w drodze kolejnej uchwały zdecydowali o przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r., przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania w znacznym stopniu ułatwią przedsiębiorcom niecodzienną sytuację i pozwolą na chociaż częściowe zniwelowanie skutków ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.