Bieżące utrzymanie dróg w gminie

W ramach bieżącego utrzymania dróg w Królówce ułożono korytka w celu umocnienia drogi wewnętrznej po dz. nr 1259/1.

Wykonano również konserwację rowu wzdłuż drogi wewnętrznej na odcinku około 679 mb- “Nowy Świat”.

W Olchawie na odcinku około 110 mb wykonano rów odwadniający drogę wewnętrzną po dz. 264/12.

Również w Olchawie wykonano obustronną konserwację rowu odwadniającego drogę wewnętrzną po dz. 221/1  na odcinku około 65 mb.