Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup fabrycznie nowych laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji z terenu Gminy Nowy Wiśnicz – Zdalna szkoła. Szczegóły poniżej:

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

Informacja
Wydłużony zostaje termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć mailowo na adres: fundusze@nowywisnicz.pl do dnia 17.04.2020 r. do godz. 11:00

W związku z zapytaniami dotyczącymi rozeznania cenowego na Zakup fabrycznie nowych laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji z terenu Gminy Nowy Wiśnicz – Zdalna szkoła, poniżej publikujemy odpowiedzi na zadawane pytania:

Zapytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi