Informacja dotycząca ogłoszeń otwartych konkursów ofert

Publikujemy zarządzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie zmiany ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

  •  w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rok 2020,
    Zarządzenie nr I/65/20
  •  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
    Zarządzenie nr I/66/20