Informacja dotycząca odwołania otwartych konkursów ofert

Publikujemy zarządzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie odwołania konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

  • w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rok 2020
    Zarządzenie Nr I/67/20
  • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2020
    Zarządzenie Nr I/68/20