Zbliża się termin naboru ofert w ramach konkursów otwartych

Przypominamy o trwających naborach ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Wiśnicz:

  •   w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – termin do 27 marca 2020r.- do godz. 15.00
  • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej– termin do 30 marca 2020r.- do godz. 10.00

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert w w/w terminach. Ze względu na sytuację panującą w naszym kraju zwracamy uwagę, aby termin rozpoczęcia realizacji zadania był dostosowany do obecnych warunków.