Ogłoszenia Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych