Zmiany w harmonogramie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego odwołane zostały wszystkie spotkania informacyjne dla mieszkańców dot. 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które były planowane w marcu i kwietniu br.
Zgodnie z nowymi założeniami mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań od 4 maja do 5 czerwca 2020 r., a termin ten powinien pozwolić na procedowanie BO WM po przewidywanym zakończeniu pandemii SARS-Cov-2.O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.bo.malopolska.pl

Więcej informacji dostępne tutaj: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/bo-malopolska-skladanie-zadan-przeniesione-na-maj-i-czerwiec