Ponowny komunikat – Zmiana funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo!

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, iż od poniedziałku – 16 marca – do odwołania, Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu oraz podległe jednostki organizacyjne całkowicie ograniczają bezpośrednią obsługę interesantów! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo urzędy będą dostępne tylko dla pracowników, natomiast zamknięte będą dla mieszkańców.

Wszelkie sprawy wymagające kontaktu z Urzędem prosimy załatwiać:
– drogą mailową: um@nowywisnicz.pl

– telefonicznie w godzinach pracy urzędu tel. 14 685 09 10 ( numery tel. do poszczególnych referatów znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie Urzędu Miejskiego)

– za pośrednictwem platformy E-puap,

– pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Prosimy również aby sprawy, które nie wymagają natychmiastowego załatwienia odłożyć w czasie. Zgodnie z zapowiedzią Rządu RP, terminy administracyjne mogą zostać wydłużone.

Wszelkie płatności prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Informacje dotyczące wysokości opłat można uzyskać telefonicznie bądź poprzez Portal Interesanta na stronie urzędu.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatków i opłat lokalnych /poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ prosimy dokonywać na podane konto:

BSR o/NW 57 8589 0006 0230 0610 0039 0086

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy dokonywać na następujące konto:

BSR o/NW 57 8589 0006 0230 0610 0039 0183

Sprawy niecierpiące zwłoki związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego będzie można załatwić, po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty pod numerem tel. 14 68 509 41.

Jednocześnie przypominamy – żeby zminimalizować ryzyko zarażenia, należy stosować się do zaleceń:
• często myć ręce;
• stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania;
• unikać dotykania oczu, nosa i ust;
• zasięgnąć pomocy medycznej – jeśli występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu.

Przypominamy, że z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną można kontaktować się pod numerem tel. 14 612 32 34 ( w godzinach pracy ), tel. alarmowy 602 275 918. Działa również infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Przypominamy także, że od piątku, 13 marca na terenie całego kraju ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym Rząd wprowadził szereg ograniczeń dotyczących swobody poruszania się, zgromadzeń i handlu. Decyzje te mają na celu ograniczenie zakresu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz ograniczenie wzrostu zachorowań.

Oto najważniejsze z nich:
• od niedzieli 15 marca tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna na okres 10 dni
• Polacy powracający do kraju muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę domową
• wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób
• banki i placówki finansowe pozostają otwarte
• zawieszono międzynarodowe połączenia lotnicze w ruchu pasażerskim (z wyjątkiem lotów czarterowych do Polski z obywatelami polskimi na pokładzie, powracającymi do kraju)
• zawieszono kursy pociągów pasażerskich przekraczających granice RP
• krajowy transport cargo oraz autobusy, koleje i samoloty działają normalnie
• sklepy spożywcze (również w galeriach handlowych), drogerie i apteki pozostają otwarte
• restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić działalność tylko na wynos i na dowóz.WAŻNE ! :

Zostańmy w domu! Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Nie bądźmy obojętni na drugiego człowieka, dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. Proszę zwróćcie szczególną uwagę na ludzi starszych i osamotnionych, którzy być może potrzebują wsparcia i pomocy z naszej strony.