Zakończył się kolejny projekt narciarski

Gmina Nowy Wiśnicz w ostatni weekend lutego zrealizowała drugi projekt narciarski w tym sezonie. Na zadanie pozyskano pomoc finansową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 10 000 zł. Nasza gmina przeznaczyła na ten cel 11 300 zł. W zajęciach z nauki jazdy na nartach uczestniczyło łącznie 45 dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Projekt realizowany był na stoku narciarskim Laskowa – Kamionna, na który uczestnicy dowożeni byli autokarem, zajęcia odbywały się w 4 grupach. Projekt realizowany był zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Uczniowie zostali wyposażeni w sprzęt narciarski (narty, buty, kaski) oraz zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania na stokach narciarskich. Projekt miał zachęcić do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, sprzyjał integracji społecznej, wyrównaniu szans poprzez sport oraz przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie. Celem projektu było również zapobieganie zjawiskom patologii społecznych tj. przeciwdziałanie agresji, przemocy oraz uzależnieniom głównie od internetu i komputera.